Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Platební brána pro dary

Vloženo: 27. března 2015

Cílem naší práce je integrace handicapovaných dětí, mládeže a dospělých do běžného života. Nezapomínáme ani na pečující osoby, proto některé aktivity zaměřujeme také na ně. Rádi bychom tak přispěli ke snížení sociální izolace, kterou jsou tyto skupiny ohroženy. 
 
V naší organizaci nabízíme ucelenou škálu služeb, kterými se snažíme pokrýt co nejširší paletu potřeb handicapovaných - rehabilitace, odlehčovací službu, volnočasové a sportovní aktivity, pořádáme pobytové akce a výlety a připravujeme volnočasové aktivity pro pečující osoby (např. rukodělný kroužek).
 
Za Vaše dary děkujeme!