Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Odlehčovací služba

  • Mgr. Petra Hnátová

Vloženo: 18. května 2021 v 15:35

 

Centrum služeb KOSTKA

 

denní centrum pro rehabilitaci, zábavu i odpočinek

 

nabízí 

 

Odlehčovací sociální službu 

 

Poslání sociální služby

Posláním ambulantní odlehčovací služby je poskytnutí odborné a cílené podpory, pomoci a péče dětem, mladistvým a mladým dospělým osobám se zdravotním postižením (dále jen uživatelé služby), kteří potřebují v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pomoc a péči blízkých osob v běžných činnostech života. Posláním služby je též péče a podpora informovanosti rodinám a jednotlivcům pečujícím o své blízké. Cílem je umožnit nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí v podobě dočasného převzetí péče v akceptujícím a bezpečném prostředí v prostorách Cesty.

 

 

Cílová skupina

  • Osoby se zdravotním postižením a pečující rodiny a jednotlivci o osoby s tělesným, mentálním (lehkým až středně těžkým) nebo kombinovaným postižením ve věku od 1 roku do 40 let, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

 

Cíle služby:

  • umožnit rodinám a jednotlivcům pečujícím o děti, mladistvé a dospělé osoby se zdravotním postižením nezbytný odpočinek a čas k řešení osobních záležitostí,
  • umožnit uživateli vést důstojný a plnoprávný život bez přerušení kontaktu s jeho přirozeným sociálním prostředím (rodinou),
  • vytvořit příjemné prostředí blízké běžnému způsobu života, ve kterém se uživatelé budou cítit dobře a bezpečně,
  • rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů služby v oblasti kognitivní, senzomotorické, motorické a sociální, podpořit zvyšování míry sebeobsluhy, samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby,
  • zprostředkovat a rozvíjet kontakty uživatele služby se společenským prostředím, zprostředkovat uživateli kontakty v rámci malé sociální skupiny, podporovat využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí; podporovat jeho začlenění do života komunity (obec, město, vrstevníci, neformální skupiny, spolky apod.),
  • podporovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi uživateli, zákonnými zástupci uživatelů a poskytovatelem služby,
  • zajistit rovné příležitosti a podmínky pro osoby se zdravotním postižením,
  • poskytnout uživateli informace a podporu v oblastech dalšího možného rozvoje jeho osobnosti a ve využití dalších možných veřejných zdrojů a služeb.

 

ceník   
individuální odlehčovací služba 100 Kč/hod.
skupinová odlehčovací služba 50 Kč/hod.

 

Provozní doba  
Pondělí 8.00 - 16.00 hod.
Úterý 8.00 - 16.00 hod.
Středa 8.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek 8.00 - 16.00 hod.
Pátek 8.00 - 16.00 hod.

Přílohy